پولی سنکرون بزرگ 60 دندانه GT2 شفت 8mm

پولی سنکرون بزرگ 60 دندانه GT2 شفت 8mm

2 نظر
38,700 تومان
مدل کالا : synchronous-pulley-60T-8mm
موجودی : درحال تامین موجودی (15الی21 روز)

مرور اجمالی

پولی بزرگ سنکرون 60 دندانه GT2 قطر 8mmاین پولی ها برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و امکان بزرگ کردن سوراخ مرکز وجود دارد.این قطعه پس از نصب روی محور موتورها و محکم نمودن آن،محرک تسمه های به کار گرفته شده در دستگاه ها می باشند و توسط دندانه های خود با تسمه جفت شده و نیروی موثر را جهت جا به جایی ایجاد می کنند.این پولی ها ...