آدرس: شیراز - خیابان وصال نو - کوچه 5 - پ3    کد پستی: 7163775754

آدرس واحد فروش: آدرس واحد فروش: شیراز-شهرک رکن آباد-بلوار تلاش شرقی-خیابان باستان-باستان7    کد پستی:7149665313

شماره های تماس:

واحد فروش:    2526-3232-071    -    1055-110-0937    -    1055-810-0902

مالی/ حسابداری:    09354101055

پیشنهادات و انتقادات (مستقیم مدیریت):    09171101055


ایمیل راهنمای مشتریان: help@robomarket.ir

آدرس وبلاگ آموزشی:www.robomarket.ir/blog