وبلاگ

 تفاوت پیچ متری با lead screw

تفاوت پیچ متری با Lead Screw

Post by دبیر بخش آموزش 1 Comment
ساخت کلید غیر قابل کپی توسط پرینتر سه بعدی

ساخت کلید غیر قابل کپی توسط پرینتر سه بعدی

Post by دبیر بخش فن آوری
چاپ سه بعدی با مواد فضایی

چاپ سه بعدی با مواد فضایی

Post by دبیر بخش فن آوری
کوپلینک و انواع مختلف کوپلینگ ها

کوپلینک و انواع مختلف کوپلینگ ها

Post by دبیر بخش آموزش
آلومینیوم را بهتر بشناسیم.

آلومینیوم را بهتر بشناسیم.

Post by دبیر بخش آموزش
ساخت 24 ساعته یک خانه کامل توسط پرینتر سه بعدی

ساخت 24 ساعته یک خانه کامل توسط پرینتر سه بعدی

Post by دبیر بخش فن آوری
اینبار ایجاد غضروف مصنوعی توسط چاپ سه‌بعدی

اینبار ایجاد غضروف مصنوعی توسط چاپ سه‌بعدی

Post by دبیر بخش فن آوری
شروعی تازه و متفاوت

شروعی تازه و متفاوت

Post by مدیر وبلاگ